Category: Gospodarstwo rolne

Nasze Gospodarstwo Rolne Partner z certyfikatem QAFP

Nasze Gospodarstwo Rolne Partner zajmuje się hodowlą trzody chlewnej. Produkujemy mięso wieprzowe, zachowując przy tym najwyższe standardy oraz odpowiednią jakość, którą potwierdza certyfikat QAFP, czyli system gwarantowanej jakości żywności.

Ostatni audyt, który miał miejsce w maju 2017, również potwierdził standardy jakie utrzymujemy, by nasze mięso smakowało wyśmienicie i było bezpieczne dla konsumentów. Przyznano nam certyfikat QAFP na kolejny rok!

Budowa biogazowni w naszym Gospodarstwie

Nasze Gospodarstwo Rolne Partner otrzymało stosowne zezwolenia na budowę biogazowni rolniczej. Już niedługo będziemy mogli korzystać z odnawialnego źródła energii elektrycznej i cieplnej.

Biomasa rolnicza po odgazowaniu staje się doskonałym produktem organicznym wykorzystywanym dalej w rolnictwie. Budowa biogazowni to kolejny etap rozwoju naszego Gospodarstwa, który przyczyni się do zwiększenia efektywności w gospodarowaniu odpadami, a co za tym idzie dbałości o środowisko naturalne. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do budowy. Czekamy również na ogłoszenia przez Urząd Regulacji Energetyki terminu aukcji, w której nasza biogazownia weźmie udział, aby móc dostarczać wytworzoną energię elektryczną i cieplną.

Nowe Inwestycje w GP

Nasze gospodarstwo rolne, należące do Grupy PARTNER, pracuje na pełnych obrotach. Stale się rozwijamy, inwestując w powiększenie budynków inwentarskich.
Kolejna, już czwarta tuczarnia zostanie niebawem oddana do użytku. Inwestycja ta, zakończy podstawowy etap powiększania naszego gospodarstwa. Ponadto, powiększyliśmy zasoby sprzętowe, zakupując dwie nowe przyczepy.

Kukurydza na paszę i biogaz

Istnieje wiele odmian kukurydzy, która uprawiana jest nie tylko do celów przetwórstwa spożywczego, ale również na paszę, do karmienia trzody chlewnej oraz do produkcji biogazu.

Zbiory tegorocznej kukurydzy zostały zakończone, a ponad 1000 ton poddaliśmy już ześrutowaniu, a  następnie zmagazynowaniu, w specjalnych rękawach. Zboże to zostanie wykorzystane na paszę dla zwierząt hodowlanych. Nasze laboratorium działa pełną parą, wszystkie komponenty są badane. Dokładamy najwyższych starań, aby pasze były tak zbilansowane, aby zoptymalizować ilość składników pokarmowych, niezbędnych do prawidłowego żywienia tuczników, przy jednoczesnym racjonalizowaniu kosztów.

Ponadto, zebraliśmy 4370 ton kukurydzy, której odmiana doskonale nadaje się do pozyskiwania biogazu i w tym celu zostanie wykorzystana. Przygotowaną kiszonkę z zebranej kukurydzy wykorzystamy w naszej biogazowni, która powstanie w sąsiedztwie Grupy Partner, w Rusiborzu.

IV tuczarnia

Oddano od użytku pierwsze dwie komory na IV tuczarni.

QAFP

W maju 2016 r. po przeprowadzonym audycie, poprzez wydanie certyfikatu QAFP – System Gwarantowanej Jakości Żywności, zostały potwierdzone wysoki poziom organizacyjny jak i wysoka jakość sprzedawanych tuczników przez Gospodarstwo W Rusiborzu.

QAFP to procedury gwarantujące nie tylko bezpieczeństwo, ale też wyższą jakość żywności. Wyroby certyfikowane znakiem QAFP swoją wyjątkowość opierają na zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa w całym łańcuchu produkcyjnym. System jest utrzymany w duchu holistycznego podejścia do jakości i bezpieczeństwa produktów rolno-spożywczych i normalizuje całą drogę, jaką żywność przebywa od rolnika aż do konsumenta. Normami są objęte wszystkie etapy produkcji począwszy od hodowli, żywienia zwierząt i warunków ich chowu, poprzez ubój, rozbiór, przetwórstwo, transport, konfekcjonowanie i pakowanie, skończywszy na magazynowaniu i sprzedaży. Dzięki systemowi wzajemnych powiązań następujących po sobie działań, znacząco wzrasta poziom ochrony konsumenta przed ewentualnymi konsekwencjami niekorzystnych zdarzeń w łańcuchu żywnościowym.

Więcej o systemie QFP można przeczytać pod adresem www.qafp.pl. Mamy nadzieję, że niebawem będziecie mogli Państwo kupić bardzo dobre mięso produkowane przez Gospodarstwo Rolne w Rusiborzu.

Sowy w parku w Rusiborzu

W parku w Rusiborzu, zagnieździły się sowy rodzina składa się z dwóch dorosłych osobników i dwóch małych, które uczą się latać.
Na zdjęciu mała sowa po udanym lądowaniu, po krótkim locie.

Ostatni etap – IV tuczarnia

W Rusiborzu rozpoczęto budowę czwartej, ostatniej tuczarni na kolejne 2500 tuczników.
Na przełomie lipca i sierpnia inwestycja powinna zostać zakończona. W III kwartale 2016 roku Gospodarstwo osiągnie pełną moc produkcyjną, która umożliwi sprzedaż 650-700 tuczników tygodniowo.

 

Kolejne prace remontowo/inwestycyjne

Kolejne plany inwestycyjne przeradzają się w konkretne działania. W kwietniu 2016 r. rozpoczęte zostały prace adaptacyjno – remontowe pomieszczeń socjalnych dla wszystkich pracowników Gospodarstwa.
Ten kolejny krok w rozwoju Gospodarstwa przyczyni się do podwyższenia już wysokiego standardu bezpieczeństwa fermy. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań bezpieczeństwa doskonale wpisze się w system bioasekuracji fermy.

Labolatorium

Kolejna inwestycja w Gospodarstwie Rolnym Partner zakończona. W maju oddano do użytku profesjonalne laboratorium do badania suchej masy i poziomu białka w paszach i komponentach paszowych.

Codziennie badanych jest kilkanaście próbek pasz, na podstawie których podejmowane są decyzje optymalizujące poziom białka w paszach przeznaczanych do karmienia zwierząt. Poziom tego składnika żywieniowego jest bardzo istotny z punktu widzenia dobrostanu zwierząt oraz ma znaczący wpływ na koszty żywienia. Liczymy na szybkie pozytywne efekty ekonomiczne tego przedsięwzięcia.