Kukurydza na paszę i biogaz

Istnieje wiele odmian kukurydzy, która uprawiana jest nie tylko do celów przetwórstwa spożywczego, ale również na paszę, do karmienia trzody chlewnej oraz do produkcji biogazu.

Zbiory tegorocznej kukurydzy zostały zakończone, a ponad 1000 ton poddaliśmy już ześrutowaniu, a  następnie zmagazynowaniu, w specjalnych rękawach. Zboże to zostanie wykorzystane na paszę dla zwierząt hodowlanych. Nasze laboratorium działa pełną parą, wszystkie komponenty są badane. Dokładamy najwyższych starań, aby pasze były tak zbilansowane, aby zoptymalizować ilość składników pokarmowych, niezbędnych do prawidłowego żywienia tuczników, przy jednoczesnym racjonalizowaniu kosztów.

Ponadto, zebraliśmy 4370 ton kukurydzy, której odmiana doskonale nadaje się do pozyskiwania biogazu i w tym celu zostanie wykorzystana. Przygotowaną kiszonkę z zebranej kukurydzy wykorzystamy w naszej biogazowni, która powstanie w sąsiedztwie Grupy Partner, w Rusiborzu.