Month: Listopad 2014

Zrealizowano kolejny etap modernizacji gospodarstwa

W ramach kolejnego etapu modernizacji gospodarstwa Rolnego Partner wykonano prace ułatwiające codzienną pracę, poprawiono bezpieczeństwo fermy oraz zadbano o zewnętrzny wygląd terenów przyległych do fermy. Wykonano z kostki brukowej plac manewrowy oraz drogi dojazdowe. W całym gospodarstwie wymieniono stary, betonowy płot na ogrodzenie paneli oraz posadzono wokół niego kilka tysięcy krzewów. Rewitalizacji poddano park oraz znajdujący się na jego terenie staw. Wykonano gruntowne czyszczenie, posiano trawę, wykonano nawodnienie terenu, wykonano i utwardzono alejki parkowe. Posadzono ponad 12 tys. drzew krzewów i bylin. Staw został pogłębiony i wyczyszczony, brzegi zostały umocnione faszyną.

 

Plany inwestycyjne gospodarstwa

Gospodarstwo Rolne Partner sc w ramach kolejnego etapu rozwoju rozpoczęło prace projektowe związane z budową zakładu przetwórstwa mięsnego. Inwestycja ta pozwoli uniezależnić się od znaczących zmian cen na rynku trzody chlewnej, które wpływają na realizację krótko i długo terminowych planów rozwojowych fermy. Docelowo całość produkowanego żywca na fermie ma być sprzedawana w formie przetworzonej. Dzięki tej inwestycji zatrudnienie znajdzie kilkanaście osób.