Month: Grudzień 2009

Partner TBS przygotowuje program restrukturyzacji gminnego TBS

Partner TBS Sp. z o.o. jest jednym z najlepiej zarządzanych TBS w Polsce opartych na prywatnym kapitale. Tą pozycję zawdzięcza przede wszystkim przyjętemu modelowi zarządzania wykorzystującego nowoczesne systemy informatyczne, dzięki któremu możliwe jest utrzymywanie niskich kosztów zatrudnienia oraz małego poziomu przeterminowanych należności czynszowych.
Właściciel gminnego TBS z południowej Polski zlecił przeprowadzenie audytu, który ma być podstawą do przeprowadzenia restrukturyzacji podmiotu zmierzającego do obniżenia kosztów zarządu i przywrócenia dodatniego wyniku finansowego. Zlecenie audytu jest dla nas dużym wyróżnieniem i potwierdzeniem skutecznych metod zarządzania, dostrzeganych przez inne podmioty.