Month: Maj 2017

Budowa biogazowni w naszym Gospodarstwie

Nasze Gospodarstwo Rolne Partner otrzymało stosowne zezwolenia na budowę biogazowni rolniczej. Już niedługo będziemy mogli korzystać z odnawialnego źródła energii elektrycznej i cieplnej.

Biomasa rolnicza po odgazowaniu staje się doskonałym produktem organicznym wykorzystywanym dalej w rolnictwie. Budowa biogazowni to kolejny etap rozwoju naszego Gospodarstwa, który przyczyni się do zwiększenia efektywności w gospodarowaniu odpadami, a co za tym idzie dbałości o środowisko naturalne. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do budowy. Czekamy również na ogłoszenia przez Urząd Regulacji Energetyki terminu aukcji, w której nasza biogazownia weźmie udział, aby móc dostarczać wytworzoną energię elektryczną i cieplną.

Kolejne prace w ramach inwestycji Młyn nad Cybiną

Jedną z najważniejszych inwestycji Grupy Partner jest Młyn nad Cybiną, w którym finalnie znajdą się 134 mieszkania.

Praca na naszej inwestycji nie ustaje. Aktualnie trwa wylewanie fundamentów pod budynek B – zupełnie nowy, ale architekturą nawiązujący do pierwszej, historycznej części Młyna. Wcześniej trwały też prace związane z przygotowaniem podziemnej hali garażowej, a także palowaniem budynku. Zapraszamy do obejrzenia aktualnych zdjęć nie tylko na naszej stronie internetowej, ale także na fanpage’u Młyna nad Cybiną – facebook.com/mlynnadcybina/. Tam zamieściliśmy także wideo z prowadzonych prac.