Month: Maj 2016

QAFP

W maju 2016 r. po przeprowadzonym audycie, poprzez wydanie certyfikatu QAFP – System Gwarantowanej Jakości Żywności, zostały potwierdzone wysoki poziom organizacyjny jak i wysoka jakość sprzedawanych tuczników przez Gospodarstwo W Rusiborzu.

QAFP to procedury gwarantujące nie tylko bezpieczeństwo, ale też wyższą jakość żywności. Wyroby certyfikowane znakiem QAFP swoją wyjątkowość opierają na zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa w całym łańcuchu produkcyjnym. System jest utrzymany w duchu holistycznego podejścia do jakości i bezpieczeństwa produktów rolno-spożywczych i normalizuje całą drogę, jaką żywność przebywa od rolnika aż do konsumenta. Normami są objęte wszystkie etapy produkcji począwszy od hodowli, żywienia zwierząt i warunków ich chowu, poprzez ubój, rozbiór, przetwórstwo, transport, konfekcjonowanie i pakowanie, skończywszy na magazynowaniu i sprzedaży. Dzięki systemowi wzajemnych powiązań następujących po sobie działań, znacząco wzrasta poziom ochrony konsumenta przed ewentualnymi konsekwencjami niekorzystnych zdarzeń w łańcuchu żywnościowym.

Więcej o systemie QFP można przeczytać pod adresem www.qafp.pl. Mamy nadzieję, że niebawem będziecie mogli Państwo kupić bardzo dobre mięso produkowane przez Gospodarstwo Rolne w Rusiborzu.

Sowy w parku w Rusiborzu

W parku w Rusiborzu, zagnieździły się sowy rodzina składa się z dwóch dorosłych osobników i dwóch małych, które uczą się latać.
Na zdjęciu mała sowa po udanym lądowaniu, po krótkim locie.

Ostatni etap – IV tuczarnia

W Rusiborzu rozpoczęto budowę czwartej, ostatniej tuczarni na kolejne 2500 tuczników.
Na przełomie lipca i sierpnia inwestycja powinna zostać zakończona. W III kwartale 2016 roku Gospodarstwo osiągnie pełną moc produkcyjną, która umożliwi sprzedaż 650-700 tuczników tygodniowo.

 

Kolejne prace remontowo/inwestycyjne

Kolejne plany inwestycyjne przeradzają się w konkretne działania. W kwietniu 2016 r. rozpoczęte zostały prace adaptacyjno – remontowe pomieszczeń socjalnych dla wszystkich pracowników Gospodarstwa.
Ten kolejny krok w rozwoju Gospodarstwa przyczyni się do podwyższenia już wysokiego standardu bezpieczeństwa fermy. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań bezpieczeństwa doskonale wpisze się w system bioasekuracji fermy.

Labolatorium

Kolejna inwestycja w Gospodarstwie Rolnym Partner zakończona. W maju oddano do użytku profesjonalne laboratorium do badania suchej masy i poziomu białka w paszach i komponentach paszowych.

Codziennie badanych jest kilkanaście próbek pasz, na podstawie których podejmowane są decyzje optymalizujące poziom białka w paszach przeznaczanych do karmienia zwierząt. Poziom tego składnika żywieniowego jest bardzo istotny z punktu widzenia dobrostanu zwierząt oraz ma znaczący wpływ na koszty żywienia. Liczymy na szybkie pozytywne efekty ekonomiczne tego przedsięwzięcia.