QAFP

W maju 2016 r. po przeprowadzonym audycie, poprzez wydanie certyfikatu QAFP – System Gwarantowanej Jakości Żywności, zostały potwierdzone wysoki poziom organizacyjny jak i wysoka jakość sprzedawanych tuczników przez Gospodarstwo W Rusiborzu.

QAFP to procedury gwarantujące nie tylko bezpieczeństwo, ale też wyższą jakość żywności. Wyroby certyfikowane znakiem QAFP swoją wyjątkowość opierają na zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa w całym łańcuchu produkcyjnym. System jest utrzymany w duchu holistycznego podejścia do jakości i bezpieczeństwa produktów rolno-spożywczych i normalizuje całą drogę, jaką żywność przebywa od rolnika aż do konsumenta. Normami są objęte wszystkie etapy produkcji począwszy od hodowli, żywienia zwierząt i warunków ich chowu, poprzez ubój, rozbiór, przetwórstwo, transport, konfekcjonowanie i pakowanie, skończywszy na magazynowaniu i sprzedaży. Dzięki systemowi wzajemnych powiązań następujących po sobie działań, znacząco wzrasta poziom ochrony konsumenta przed ewentualnymi konsekwencjami niekorzystnych zdarzeń w łańcuchu żywnościowym.

Więcej o systemie QFP można przeczytać pod adresem www.qafp.pl. Mamy nadzieję, że niebawem będziecie mogli Państwo kupić bardzo dobre mięso produkowane przez Gospodarstwo Rolne w Rusiborzu.