Labolatorium

Kolejna inwestycja w Gospodarstwie Rolnym Partner zakończona. W maju oddano do użytku profesjonalne laboratorium do badania suchej masy i poziomu białka w paszach i komponentach paszowych.

Codziennie badanych jest kilkanaście próbek pasz, na podstawie których podejmowane są decyzje optymalizujące poziom białka w paszach przeznaczanych do karmienia zwierząt. Poziom tego składnika żywieniowego jest bardzo istotny z punktu widzenia dobrostanu zwierząt oraz ma znaczący wpływ na koszty żywienia. Liczymy na szybkie pozytywne efekty ekonomiczne tego przedsięwzięcia.