Kolejne prace remontowo/inwestycyjne

Kolejne plany inwestycyjne przeradzają się w konkretne działania. W kwietniu 2016 r. rozpoczęte zostały prace adaptacyjno – remontowe pomieszczeń socjalnych dla wszystkich pracowników Gospodarstwa.
Ten kolejny krok w rozwoju Gospodarstwa przyczyni się do podwyższenia już wysokiego standardu bezpieczeństwa fermy. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań bezpieczeństwa doskonale wpisze się w system bioasekuracji fermy.