Zrealizowano kolejny etap modernizacji gospodarstwa

W ramach kolejnego etapu modernizacji gospodarstwa Rolnego Partner wykonano prace ułatwiające codzienną pracę, poprawiono bezpieczeństwo fermy oraz zadbano o zewnętrzny wygląd terenów przyległych do fermy. Wykonano z kostki brukowej plac manewrowy oraz drogi dojazdowe. W całym gospodarstwie wymieniono stary, betonowy płot na ogrodzenie paneli oraz posadzono wokół niego kilka tysięcy krzewów. Rewitalizacji poddano park oraz znajdujący się na jego terenie staw. Wykonano gruntowne czyszczenie, posiano trawę, wykonano nawodnienie terenu, wykonano i utwardzono alejki parkowe. Posadzono ponad 12 tys. drzew krzewów i bylin. Staw został pogłębiony i wyczyszczony, brzegi zostały umocnione faszyną.