Tag: Biogazownia

Budowa biogazowni w naszym Gospodarstwie

Nasze Gospodarstwo Rolne Partner otrzymało stosowne zezwolenia na budowę biogazowni rolniczej. Już niedługo będziemy mogli korzystać z odnawialnego źródła energii elektrycznej i cieplnej.

Biomasa rolnicza po odgazowaniu staje się doskonałym produktem organicznym wykorzystywanym dalej w rolnictwie. Budowa biogazowni to kolejny etap rozwoju naszego Gospodarstwa, który przyczyni się do zwiększenia efektywności w gospodarowaniu odpadami, a co za tym idzie dbałości o środowisko naturalne. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do budowy. Czekamy również na ogłoszenia przez Urząd Regulacji Energetyki terminu aukcji, w której nasza biogazownia weźmie udział, aby móc dostarczać wytworzoną energię elektryczną i cieplną.