Jubileusz X. lecia TBS

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Partner Słupca obchodziło jubileusz X lecia. Z tej okazji w Ostrowie Starym nad Jeziorem Powidzkim zorganizowano konferencję TBS oraz uroczystości jubileuszowe, w których wzięli m.in. Starosta Słupecki, Prezesi TBS z całej Polski, przedstawiciele banków współpracujących z TBS.