II etap projektu – Śródka od nowa

Rozpoczęliśmy budowę II etapu Śródki od nowa