Budowa nie zwalnia

Pomimo jesiennej aury, pogoda dopisuje, a dodatnia temperatura sprzyja pracom nad budynkiem „E”.