Dołącz do naszego zespołu!

Grupa Partner to organizacja gospodarcza której początki sięgają 1995 roku. Połączenie sił w 2000 roku spowodowało rozwój o kolejne aktywności – budownictwo mieszkaniowe i rolnictwo. Obecnie działamy w branżach budowlanej, finansowej, rolniczej i developerskiej. Jeżeli lubisz wyzwania i chcesz mieć wpływ na rozwój grupy, aplikuj do nas.

Prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@grupa-partner.pl

Miejsce pracy: Słupca

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe informatyczne
 • doświadczenie w administrowaniu: Windows Server, MSSQL, oraz Linux
 • doświadczenie w programowaniu SQL/T-SQL
 • doświadczenie w administrowaniu sieciami komputerowymi (TCP/IP, VLAN, VPN)
 • umiejętność modelowania procesów BPM
 • umiejętność analitycznego myślenia, tworzenia koncepcji, algorytmów
 • samodzielność, sumienność, odpowiedzialność
 • znajomość języka angielskiego

Dodatkowe atuty:

 • certyfikaty Microsoft MCSA/MCSE
 • umiejętność programowania C/C#
 • znajomość MySQL, PostgreSQL, PHP
 • znajomość produktów firmy INSERT – SFERA w zakresie integracji

Podstawowy zakres obowiązków:

 • utrzymanie infrastruktury IT w zakresie sieci komputerowych, systemów operacyjnych i aplikacji
 • konfiguracja i wdrażanie oprogramowania oraz urządzeń infrastruktury IT
 • rozwój infrastruktury IT
 • rozwiązywanie problemów systemowych i aplikacyjnych
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz usług internetowych
 • udział w projektach
 • modelowanie i wdrażanie procesów biznesowych w organizacji
 • programowanie T-SQL
 • tworzenie wielowymiarowych raportów/analiz

Oferujemy:

 • rozwój zawodowy i udział w ciekawych i różnorodnych projektach,
 • pracę w przyjaznym i zgranym zespole,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia uzależnione od posiadanej wiedzy i kompetencji,
 • narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert zawierających:

 • CV z informacjami umożliwiającymi ocenę spełnienia stawianych wymagań
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (Dz. U. nr 133 poz. 883 z 1997r.)

Miejsce pracy: Słupca

Wymagania

 • roczne doświadczenie zawodowe w obszarach rachunkowości i finansów
 • wykształcenie min. wyższe
 • praktyczna znajomość przepisów podatkowych i zagadnień księgowych
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w rozliczaniu projektów inwestycyjnych lub budowlanych
 • wiedzy w zakresie sporządzania deklaracji: CIT, VAT, PIT ,PCC
 • mile widziane doświadczenia w zakresie  sporządzania lub przygotowywania danych do sprawozdań finansowych, doświadczenia w dekretacji, księgowaniu dokumentów (faktur zakupu, sprzedaży, WNT, WDT, kosztów,  środków trwałych, amortyzacji, RMK, korekt, zaliczek)
 • samodzielność, sumienność, odpowiedzialność
 • mile widziana znajomość języka angielskiego

Podstawowy zakres obowiązków

 • prowadzenie pełnej księgowości dla spółek zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami podatkowymi
 • rejestrowanie dokumentów i danych w systemów finansowo-księgowych i zarządczych
 • pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
 • bieżącą współpracę z Zarządami Spółek  w zakresie obsługi finansowo–księgowej
 • kontakt z instytucjami zewnętrznymi – banki, US, GUS itd.
 • uzgadnianiem sald z kontrahentami
 • sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym
 • uzgadnianie kont
 • sporządzanie raportów i sprawozdań
 • ewidencja księgowa i archiwizacja dokumentów finansowo-księgowych

Oferujemy

 • rozwój zawodowy i udział w ciekawych i różnorodnych projektach
 • pracę w przyjaznym i zgranym zespole
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia uzależnione od posiadanej wiedzy i kompetencji
 • narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert zawierających:

 • CV z informacjami umożliwiającymi ocenę spełnienia stawianych wymagań
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (Dz. U. nr 133 poz. 883 z 1997r.)

Miejsce pracy: Poznań

Wymagania

 • Znajomość technologii wykończeń budowlanych, orientacja na detale, skrupulatność i pedantyzm podczas prowadzenia kontroli.
 • Mile widziane wyższe wykształcenie techniczne budowlane oraz doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na budowie i współpracy z firmami podwykonawczymi.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
 • Mile widziana znajomość procedur odbiorowych na placu budowy.
 • Komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole.
 • Odpowiedzialność, uczciwość, samodzielność i dobra organizacja pracy.
 • Dobra pamięć oraz spostrzegawczość.
 • Umiejętność przeprowadzenia syntezy i analizy.
 • Prawa jazdy kat. B.

Dodatkowe atuty

 • Uprawnienia budowlane.

Podstawowy zakres obowiązków

 • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji jakościowej zgodnie z wymaganiami projektu.
 • Nadzór i kontrola jakości prowadzonych prac wykończeniowych.
 • Współpraca z działem technicznym.
 • Współpraca z pozostałymi działami Firmy.
 • Uczestnictwo w komisjach odbiorowych, sporządzanie protokołów odbioru robót zanikowych, pośrednich i końcowych.
 • Wsparcie kierownictwa budowy przy nadzorze podwykonawców.
 • Kontrolowanie harmonogramu projektu.
 • Prowadzenie uzgodnień projektowych.
 • Kontrolowanie podwykonawców w zakresie wykonywania prac zapewniających zgodność ich przebiegu z dokumentacją techniczną.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się firmie.
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia uzależnione od posiadanej wiedzy i kompetencji.
 • Rozwój zawodowy oraz możliwość samorealizacji.
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań.
 • Pracę w przyjaznym i zgranym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert zawierających:

 • CV z informacjami umożliwiającymi ocenę spełnienia stawianych wymagań
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (Dz. U. nr 133 poz. 883 z 1997r.)

Wymagania

 • Wykształcenie techniczne budowlane z wieloletnim doświadczeniem lub wyższe techniczne budowlane.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na budowie i współpracy z firmami podwykonawczymi.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
 • Mile widziana znajomość procedur odbiorowych na placu budowy.
 • Komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole.
 • Skrupulatność, sumienność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy.
 • Prawa jazdy kat. B.

Dodatkowe atuty

 • Przygotowywanie przedmiarów i obmiarów robót.
 • Optymalizacja kosztów projektu i bieżąca kontrola kosztów.

Podstawowy zakres obowiązków

 • Realizacja projektu budowlanego.
 • Wsparcie kierownictwa budowy przy nadzorze podwykonawców.
 • Kontrolowanie harmonogramu projektu.
 • Odbiory prac oraz rozliczanie podwykonawców.
 • Prowadzenie uzgodnień projektowych.
 • Przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i wykonawcom.
 • Przygotowanie zapytań ofertowych dla podwykonawców oraz danych do umów z podwykonawcami.
 • Kontrolowanie podwykonawców w zakresie wykonywania prac zapewniających zgodność ich przebiegu z dokumentacją techniczną.
 • Nadzór nad bezpieczeństwem na placu budowy wraz z prowadzeniem stosownej dokumentacji w tym zakresie.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się firmie.
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia uzależnione od posiadanej wiedzy i kompetencji.
 • Rozwój zawodowy oraz możliwość samorealizacji.
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań.
 • Pracę w przyjaznym i zgranym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert zawierających:

 • CV z informacjami umożliwiającymi ocenę spełnienia stawianych wymagań
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (Dz. U. nr 133 poz. 883 z 1997r.)