Dołącz do naszego zespołu!

Grupa Partner to organizacja gospodarcza której początki sięgają 1995 roku. Połączenie sił w 2000 roku spowodowało rozwój o kolejne aktywności – budownictwo mieszkaniowe i rolnictwo. Obecnie działamy w branżach budowlanej, finansowej, rolniczej i developerskiej. Jeżeli lubisz wyzwania i chcesz mieć wpływ na rozwój grupy, aplikuj do nas.

Prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@grupa-partner.pl

Miejsce pracy: Poznań oraz Słupca (woj. Wielkopolskie)

Wymagania

 • Wykształcenie techniczne budowlane z wieloletnim doświadczeniem lub wyższe techniczne budowlane.
 • Wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
 • Znajomość procedur odbiorowych na placu budowy.
 • Komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole.
 • Skrupulatność, sumienność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy.
 • Prawa jazdy kat. B.

Dodatkowe atuty

 • Przygotowywanie przedmiarów i obmiarów robót.
 • Optymalizacja kosztów projektu i bieżąca kontrola kosztów.

Podstawowy zakres obowiązków

 • Wykonywanie obowiązków i praw inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, art. 25 i art. 26.
 • Kontrola jakości, terminowości i zgodności z dokumentacją budowy wykonywanych robót.
 • Bieżąca kontrola prowadzonych przez spółkę inwestycji.
 • Udział w naradach koordynacyjnych.
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem zgodności ze standardem spółki i przepisami prawa.
 • Opiniowanie zmian wprowadzanych do dokumentacji projektowej oraz nadzór nad ich realizacją.
 • Uczestniczenie w opracowywaniu standardów projektowych, wykonawczych, użytkowych.
 • Uczestniczenie w opracowaniu elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Opiniowanie oraz obsługa zgłoszeń usterek i reklamacji oraz uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych nieruchomości.
 • Pozyskiwanie podwykonawców i dostawców niezbędnych dla realizacji kontraktu.
 • Współpraca z działami sprzedaży i zarządcami nieruchomości, w zakresie realizowanych obiektów i ich obsługi eksploatacyjnej.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się firmie.
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia uzależnione od posiadanej wiedzy i kompetencji.
 • Rozwój zawodowy oraz możliwość samorealizacji.
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań.
 • Pracę w przyjaznym i zgranym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert zawierających:

 • CV z informacjami umożliwiającymi ocenę spełnienia stawianych wymagań
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (Dz. U. nr 133 poz. 883 z 1997r.)

Miejsce pracy: Poznań oraz Słupca (woj. Wielkopolskie)

Wymagania

 • Wykształcenie techniczne budowlane z wieloletnim doświadczeniem lub wyższe techniczne budowlane.
 • Minimum 3 letnie doświadczenie przy samodzielnym kierowaniu robotami budowlanymi.
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
 • Znajomość procedur odbiorowych na placu budowy.
 • Komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole.
 • Skrupulatność, sumienność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy.
 • Prawa jazdy kat. B.

Dodatkowe atuty

 • Przygotowywanie przedmiarów i obmiarów robót.
 • Optymalizacja kosztów projektu i bieżąca kontrola kosztów.

Podstawowy zakres obowiązków

 • Realizacja projektu budowlanego: kierowanie budową, nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót pod kątem zgodności z kontraktem, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową.
 • Kontrolowanie harmonogramu projektu.
 • Odbiory prac oraz rozliczanie podwykonawców.
 • Prowadzenie uzgodnień projektowych.
 • Ustalania zakresu zawartych umów z podwykonawcami i dostawcami.
 • Kontrolowanie podwykonawców w zakresie wykonywania prac zapewniających zgodność ich przebiegu z dokumentacją techniczną.
 • Nadzór nad bezpieczeństwem na placu budowy wraz z prowadzeniem stosownej dokumentacji w tym zakresie.
 • Raportowanie do przełożonego o postępie robót.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się firmie.
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia uzależnione od posiadanej wiedzy i kompetencji.
 • Rozwój zawodowy oraz możliwość samorealizacji.
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań.
 • Pracę w przyjaznym i zgranym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert zawierających:

 • CV z informacjami umożliwiającymi ocenę spełnienia stawianych wymagań
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (Dz. U. nr 133 poz. 883 z 1997r.)