Dołącz do naszego zespołu!

Grupa Partner to organizacja gospodarcza której początki sięgają 1995 roku. Połączenie sił w 2000 roku spowodowało rozwój o kolejne aktywności – budownictwo mieszkaniowe i rolnictwo. Obecnie działamy w branżach budowlanej, finansowej, rolniczej i developerskiej. Jeżeli lubisz wyzwania i chcesz mieć wpływ na rozwój grupy, aplikuj do nas.

Prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@grupa-partner.pl

Poszukujemy kierownika masarni.

Jesteśmy świetnie zorganizowanym i nowoczesnym gospodarstwem rolnym hodującym trzodę chlewną. Taki też jest nasz zupełnie nowy zakład przetwórstwa mięsnego.

Poszukujemy kierownika zakładu, który zorganizuje, przeszkoli oraz będzie dalej kierował zespołem pracowników. Nie szukamy teoretyka „pod krawatem”. Kierownik ma być osobą zaangażowaną w proces produkcyjny, który wytłumaczy, pokaże a w razie potrzeby sam wykona pracę na produkcji. Wyroby mają być najwyższej jakości, bez żadnych sztucznych dodatków i konserwantów. Planowany sposób dystrybucji również nie będzie standardowy.

Jeśli powyższe Cię zainteresowało, lubisz wyzwania, masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem produkcyjnym i chcesz się rozwijać – zgłoś się do nas.

Oferujemy

 • możliwość tworzenie nowej jakości na wielkopolskim rynku wyrobów mięsnych
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • praca w rozwijającej się firmie i rozwój zawodowy

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 • zorganizowanie, przeszkolenie, kierowanie i stały nadzór i rozwój nowego zespołu pracowników
 • planowanie produkcji oraz nadzór nad terminowością
 • kontrola, analiza i zatwierdzanie kosztów produkcji
 • prowadzenie dokumentacji technologicznej
 • koordynowanie zamówień surowców
 • współpraca z działem marketingu i sprzedaży

Oczekiwania

 • znajomość systemu HACCP
 • wykształcenia technicznego, preferowany: technologia żywności lub pokrewne
 • umiejętność planowania pracy oraz zarządzania zespołem
 • doświadczenie na podobnym stanowisku w branży mięsnej
 • umiejętność obsługi komputera

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert zawierających:

 • CV z informacjami umożliwiającymi ocenę spełnienia stawianych wymagań
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (Dz. U. nr 133 poz. 883 z 1997r.)

Miejsce pracy: Słupca

Wymagania

 • Wykształcenie techniczne budowlane z wieloletnim doświadczeniem lub wyższe techniczne budowlane.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na budowie i współpracy z firmami podwykonawczymi.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
 • Mile widziana znajomość procedur odbiorowych na placu budowy.
 • Komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole.
 • Skrupulatność, sumienność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy.
 • Prawa jazdy kat. B.

Dodatkowe atuty

 • Przygotowywanie przedmiarów i obmiarów robót.
 • Optymalizacja kosztów projektu i bieżąca kontrola kosztów.

Podstawowy zakres obowiązków

 • Realizacja projektu budowlanego.
 • Wsparcie kierownictwa budowy przy nadzorze podwykonawców.
 • Kontrolowanie harmonogramu projektu.
 • Odbiory prac oraz rozliczanie podwykonawców.
 • Prowadzenie uzgodnień projektowych.
 • Przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i wykonawcom.
 • Przygotowanie zapytań ofertowych dla podwykonawców oraz danych do umów z podwykonawcami.
 • Kontrolowanie podwykonawców w zakresie wykonywania prac zapewniających zgodność ich przebiegu z dokumentacją techniczną.
 • Prowadzenie spraw reklamacyjnych powstałych w trakcie realizacji projektu.
 • Nadzór nad bezpieczeństwem na placu budowy wraz z prowadzeniem stosownej dokumentacji w tym zakresie.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się firmie.
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia uzależnione od posiadanej wiedzy i kompetencji.
 • Rozwój zawodowy oraz możliwość samorealizacji.
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań.
 • Pracę w przyjaznym i zgranym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert zawierających:

 • CV z informacjami umożliwiającymi ocenę spełnienia stawianych wymagań
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (Dz. U. nr 133 poz. 883 z 1997r.)

Miejsce pracy: Poznań oraz Słupca (woj. Wielkopolskie)

Wymagania

 • Wykształcenie techniczne budowlane z wieloletnim doświadczeniem lub wyższe techniczne budowlane.
 • Wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
 • Znajomość procedur odbiorowych na placu budowy.
 • Komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole.
 • Skrupulatność, sumienność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy.
 • Prawa jazdy kat. B.

Dodatkowe atuty

 • Przygotowywanie przedmiarów i obmiarów robót.
 • Optymalizacja kosztów projektu i bieżąca kontrola kosztów.

Podstawowy zakres obowiązków

 • Wykonywanie obowiązków i praw inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, art. 25 i art. 26.
 • Kontrola jakości, terminowości i zgodności z dokumentacją budowy wykonywanych robót.
 • Bieżąca kontrola prowadzonych przez spółkę inwestycji.
 • Udział w naradach koordynacyjnych.
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem zgodności ze standardem spółki i przepisami prawa.
 • Opiniowanie zmian wprowadzanych do dokumentacji projektowej oraz nadzór nad ich realizacją.
 • Uczestniczenie w opracowywaniu standardów projektowych, wykonawczych, użytkowych.
 • Uczestniczenie w opracowaniu elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Opiniowanie oraz obsługa zgłoszeń usterek i reklamacji oraz uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych nieruchomości.
 • Pozyskiwanie podwykonawców i dostawców niezbędnych dla realizacji kontraktu.
 • Współpraca z działami sprzedaży i zarządcami nieruchomości, w zakresie realizowanych obiektów i ich obsługi eksploatacyjnej.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się firmie.
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia uzależnione od posiadanej wiedzy i kompetencji.
 • Rozwój zawodowy oraz możliwość samorealizacji.
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań.
 • Pracę w przyjaznym i zgranym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert zawierających:

 • CV z informacjami umożliwiającymi ocenę spełnienia stawianych wymagań
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (Dz. U. nr 133 poz. 883 z 1997r.)

Miejsce pracy: Poznań oraz Słupca (woj. Wielkopolskie)

Wymagania

 • Wykształcenie techniczne budowlane z wieloletnim doświadczeniem lub wyższe techniczne budowlane.
 • Minimum 3 letnie doświadczenie przy samodzielnym kierowaniu robotami budowlanymi.
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
 • Znajomość procedur odbiorowych na placu budowy.
 • Komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole.
 • Skrupulatność, sumienność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy.
 • Prawa jazdy kat. B.

Dodatkowe atuty

 • Przygotowywanie przedmiarów i obmiarów robót.
 • Optymalizacja kosztów projektu i bieżąca kontrola kosztów.

Podstawowy zakres obowiązków

 • Realizacja projektu budowlanego: kierowanie budową, nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót pod kątem zgodności z kontraktem, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową.
 • Kontrolowanie harmonogramu projektu.
 • Odbiory prac oraz rozliczanie podwykonawców.
 • Prowadzenie uzgodnień projektowych.
 • Ustalania zakresu zawartych umów z podwykonawcami i dostawcami.
 • Kontrolowanie podwykonawców w zakresie wykonywania prac zapewniających zgodność ich przebiegu z dokumentacją techniczną.
 • Nadzór nad bezpieczeństwem na placu budowy wraz z prowadzeniem stosownej dokumentacji w tym zakresie.
 • Raportowanie do przełożonego o postępie robót.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się firmie.
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia uzależnione od posiadanej wiedzy i kompetencji.
 • Rozwój zawodowy oraz możliwość samorealizacji.
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań.
 • Pracę w przyjaznym i zgranym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert zawierających:

 • CV z informacjami umożliwiającymi ocenę spełnienia stawianych wymagań
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (Dz. U. nr 133 poz. 883 z 1997r.)

Miejsce pracy: Słupca oraz Poznań (woj. Wielkopolskie)

Wymagania

 • Wykształcenie techniczne o profilu budowlanym.
 • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z wycenami inwestycji.
 • Doświadczenie w sporządzaniu przedmiarów robót budowlanych.
 • Znajomości rynku branży budowlanej.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
 • Komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole.
 • Skrupulatność, sumienność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy.
 • Prawa jazdy kat. B.

Dodatkowe atuty

 • Umiejętność przygotowywania kosztorysów robót budowlanych.
 • Umiejętność optymalizacji kosztów projektu i bieżąca kontrola kosztów.

Podstawowy zakres obowiązków

 • Wykonywanie przedmiarów robót budowlanych.
 • Analiza i weryfikacja dokumentacji projektowej.
 • Uczestnictwo w wizjach lokalnych.
 • Zamawianie materiałów, pomoc w realizacji inwestycji.
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
 • Obsługa bieżących zadań technicznych.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się firmie.
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia uzależnione od posiadanej wiedzy i kompetencji.
 • Rozwój zawodowy oraz możliwość samorealizacji.
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań.
 • Pracę w przyjaznym i zgranym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert zawierających:

 • CV z informacjami umożliwiającymi ocenę spełnienia stawianych wymagań
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (Dz. U. nr 133 poz. 883 z 1997r.)