Dołącz do naszego zespołu!

Grupa Partner to organizacja gospodarcza której początki sięgają 1995 roku. Połączenie sił w 2000 roku spowodowało rozwój o kolejne aktywności – budownictwo mieszkaniowe i rolnictwo. Obecnie działamy w branżach budowlanej, finansowej, rolniczej i developerskiej. Jeżeli lubisz wyzwania i chcesz mieć wpływ na rozwój grupy, aplikuj do nas.

Prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@grupa-partner.pl

Stanowisko: Specjalista w Dziale Przygotowania Inwestycji

Miejsce pracy: Słupca lub Poznań

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym.
 • Ogólna znajomość branży ogólnobudowlanej i branżowej (c.o. wod.-kan. oraz elektrycznej).
 • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z wycenami inwestycji.
 • Umiejętność w sporządzaniu przedmiarów oraz kosztorysów robót budowlanych.
 • Umiejętność czytania dokumentacji projektowej/technicznej.
 • Umiejętność optymalizacji kosztów projektu i bieżąca kontrola kosztów.
 • Komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole.
 • Skrupulatność, sumienność, odpowiedzialność i doskonała organizacja pracy własnej.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel), AutoCAD
 • Prawa jazdy kat. B.

Podstawowy zakres obowiązków

 • Analiza dokumentacji projektowej pod kątem optymalizacji  rozwiązań zamiennych.
 • Wykonywanie przedmiarów oraz kosztorysów robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej.
 • Analiza i weryfikacja dokumentacji projektowej.
 • Uczestnictwo w wizjach lokalnych.
 • Współpraca z Kierownikami Projektów / Inżynierami ds. realizacji/Działem Zakupów.
 • Współpraca z projektantami
 • Wsparcie w zakresie organizacji zakupów do dużych kontraktów budowlanych.
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
 • Obsługa bieżących zadań technicznych.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się firmie.
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia uzależnione od posiadanej wiedzy i kompetencji.
 • Rozwój zawodowy oraz możliwość samorealizacji.
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań.
 • Pracę w przyjaznym i zgranym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert zawierających:

 • CV z informacjami umożliwiającymi ocenę spełnienia stawianych wymagań
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (Dz. U. nr 133 poz. 883 z 1997r.)

Stanowisko: inspektor nadzoru inwestorskiego

Miejsce pracy: Poznań

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne budowlane z wieloletnim doświadczeniem.
 • Wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
 • Znajomość procedur odbiorowych na placu budowy.
 • Komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole.
 • Skrupulatność, sumienność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy.
 • Prawa jazdy kat. B.

Dodatkowe atuty

 • Przygotowywanie przedmiarów i obmiarów robót.
 • Optymalizacja kosztów projektu i bieżąca kontrola kosztów.

Podstawowy zakres obowiązków

 • Wykonywanie obowiązków i praw inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, art. 25 i art. 26.
 • Kontrola jakości, terminowości i zgodności z dokumentacją budowy wykonywanych robót.
 • Bieżąca kontrola prowadzonych przez spółkę inwestycji.
 • Udział w naradach koordynacyjnych.
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem zgodności ze standardem spółki i przepisami prawa.
 • Opiniowanie zmian wprowadzanych do dokumentacji projektowej oraz nadzór nad ich realizacją.
 • Uczestniczenie w opracowywaniu standardów projektowych, wykonawczych, użytkowych.
 • Uczestniczenie w opracowaniu elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Opiniowanie oraz obsługa zgłoszeń usterek i reklamacji oraz uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych nieruchomości.
 • Wsparcie w zakresie pozyskiwania podwykonawców i dostawców niezbędnych dla realizacji kontraktu.
 • Współpraca z działami sprzedaży i zarządcami nieruchomości, w zakresie realizowanych obiektów i ich obsługi eksploatacyjnej.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się firmie.
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia uzależnione od posiadanej wiedzy i kompetencji.
 • Rozwój zawodowy oraz możliwość samorealizacji.
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań.
 • Pracę w przyjaznym i zgranym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert zawierających:

 • CV z informacjami umożliwiającymi ocenę spełnienia stawianych wymagań
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (Dz. U. nr 133 poz. 883 z 1997r.)