Aktualności TBS Partner

Jubileusz X. lecia TBS

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Partner Słupca obchodziło jubileusz X lecia. Z tej okazji w Ostrowie Starym nad Jeziorem Powidzkim zorganizowano konferencję TBS oraz uroczystości jubileuszowe, w których wzięli m.in. Starosta Słupecki, Prezesi TBS z całej Polski, przedstawiciele banków współpracujących z TBS.

Partner TBS przygotowuje program restrukturyzacji gminnego TBS

Partner TBS Sp. z o.o. jest jednym z najlepiej zarządzanych TBS w Polsce opartych na prywatnym kapitale. Tą pozycję zawdzięcza przede wszystkim przyjętemu modelowi zarządzania wykorzystującego nowoczesne systemy informatyczne, dzięki któremu możliwe jest utrzymywanie niskich kosztów zatrudnienia oraz małego poziomu przeterminowanych należności czynszowych.
Właściciel gminnego TBS z południowej Polski zlecił przeprowadzenie audytu, który ma być podstawą do przeprowadzenia restrukturyzacji podmiotu zmierzającego do obniżenia kosztów zarządu i przywrócenia dodatniego wyniku finansowego. Zlecenie audytu jest dla nas dużym wyróżnieniem i potwierdzeniem skutecznych metod zarządzania, dostrzeganych przez inne podmioty.

Inwestycja Partner TBS przy ul. św. Szczepana - ponowny wniosek

Z przykrością informujemy, że z uwagi różnice pomiędzy parametrami technicznymi planowanej inwestycji przy ul. św. Szczepana na poznańskim Dębcu złożonymi w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie a ostateczną koncepcją architektoniczno-budowlaną wynikającą z decyzji o warunkach zabudowy, spółka nie uzyskała kwalifikacji do uzyskania promesy udzielenia kredytu w ramach środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w roku 2008. Informacja ta z pewnością zasmuci tych wszystkich, którzy złożywszy wnioski o zawarcie umowy partycypacji i przydział mieszkania oczekiwali na jak najszybsze rozpoczęcie inwestycji. Jednocześnie Informujemy, że Partner TBS złożył ponownie wniosek o kwalifikację tej inwestycji w ramach edycji na rok 2009. Wszystkich, którzy w dalszym ciągu są zainteresowani tą inwestycją zapewniamy, że złożone wcześniej wnioski nie wymagają ponownej rejestracji i oczekiwać będą na rozpatrzenie do momentu uzyskania gwarancji finansowania tej inwestycji w przyszłym roku.