O at hotel35 w Kurierze Słupeckim

O naszej inwestycji at hotel35 możecie także przeczytać w ostatnim numerze Kuriera Słupcekiego. Warto dodać, że pomysłodawcą pomostu z brzegu na Kopiec Szwedzki był Janusz Ansion.